ridderkerks sportakkoord
Ondersteuning
akkoord, ridderkerk, sport

Uitvoeringsbudget

Om de ambities in Ridderkerk te realiseren is er uitvoeringsbudget beschikbaar om initiatieven en samenwerking op gang te brengen. Voor Ridderkerk bedraagt dit €30.000 per jaar van 2020 t/m2022. Een deel van dit uitvoeringsbudget is gereserveerd voor reeds benoemde of lopende acties. Maar daarnaast worden partijen regelmatig uitgedaagd om aan te sluiten en/of nieuwe initiatieven in te dienen. Deze initiatieven moeten er, direct of indirect, aan bijdragen dat inwoners van Ridderkerk gaan of juist blijven sporten/bewegen.

judo, sportakkoord, ridderkerk

Services

Naast het uitvoeringsbudget zijn er services beschikbaar. Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Contact

Voor informatie over het Sportakkoord kan er contact worden opgenomen met:

PROJECTLEIDER SPORTAKKOORD
Brendon Tholenaars

E. info@sportakkoordridderkerk.nl 
T. 06 - 50 24 66 31

CLUB SUPPORT RIDDERKERK
Terry Wisse: 06 - 50 24 70 09
Carolien Poldervaart: 06 - 34 11 77 42

E. clubsupport@facetridderkerk.nl

Stel een vraag