VV Rijsoord - Met respect kun je scoren

In de week van respect zijn we op bezoek geweest bij v.v. Rijsoord om te vragen wat respect nou precies is. En of het er een beetje respectvol aan toegaat bij v.v. Rijsoord. Bekijk de antwoorden in deze video!  

Lees verder voor tips hoe je als club met RESPECT aan de slag kan. 

Tips voor een succesvolle aanpak

Tip 1. Formuleer je doelstellingen

Bedenk van tevoren goed wat je wilt bereiken en leg dit vast in een nieuw of bestaand plan.

Tip 2. Zorg voor draagvlak

Breng de plannen binnen je vereniging breed onder de aandacht. Zo zorg je dat leden zich betrokken voelen bij de aanpak.

Tip 3. Maak mensen verantwoordelijk

Maak één of een aantal personen of een commissie verantwoordelijk voor het beleid over sportiviteit en respect of een deel ervan. Zorg dat je leden weten wie dit zijn. Zo weten leden waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of ideeën.

Tip 4. Scheid preventie van sancties

Ga je als vereniging zowel met preventie als met sancties aan de slag? Scheid deze twee taken liefst van elkaar. Het werkt in de praktijk vaak beter als één commissie activiteiten organiseert om gewenst gedrag te stimuleren en een andere onwenselijk gedrag aanpakt.

Tip 5. Communiceer veel!

Communicatie is de sleutel tot succes. Sportiviteit en respect gaan alleen leven als er regelmatig met en door zo veel mogelijk leden over wordt gepraat! Maak zichtbaar wat er allemaal gebeurt. Wat zijn de plannen en activiteiten? Wat zijn de resultaten? Zichtbaarheid leidt tot aandacht en bewustwording en uiteindelijk tot het gewenste gedrag. Herhaling werkt!

Tip 6. Kies een positieve benadering

Benader sportiviteit en respect positief. Natuurlijk mag er wel iets gezegd worden over wangedrag. Maar stimuleer en beloon vooral gewenst gedrag. Dat werkt het beste en is goed voor de sfeer.