Hardlooproutes

Uitbreiding looproutes Ridderkerk

Een beweegvriendelijke omgeving begint bij de voordeur. Een netwerk van goede looproutes werkt daarin stimulerend en drempelverlagend. Om die reden zijn in het verleden in gemeente Ridderkerk al diverse looproutes gerealiseerd. Deze worden veelvuldig gebruikt en het laatste jaar is dit (mede door Corona) nog verder toegenomen.

Mede dankzij het Sportakkoord Ridderkerk en een subsidie vanuit provincie Zuid Holland worden de bestaande looproutes uitgebreid met drie nieuwe gemarkeerde looproutes in de publieke buitenruimte. Dat zal zijn door de wijken Bolnes, Rijsoord en Oostendam. Daarmee bereiken en stimuleren we nog meer inwoners van Ridderkerk om te gaan bewegen in de openbare ruimte.

Op elk moment van de dag wanneer het de inwoner van Ridderkerk uitkomt kan gebruik gemaakt worden van deze routes. De routes zijn goed bereikbaar, voor iedereen toegankelijk, overzichtelijk, verlicht en veilig. Een mooi aanbod voor ongeorganiseerd bewegen in de gemeente Ridderkerk.

De routes zijn gemarkeerd door middel van stickers op de grond. Deze stickers zijn duidelijk zichtbaar, onderhoudsvriendelijk en hufterproef. De markeringen gaan dus voor een langere periode mee waardoor de inwoners er lang plezier aan beleven.