Respectregels op sportaccommodaties

Meer respect op de Ridderkerkse sportaccommodaties. Dat is het doel van een campagne van Facet Ridderkerk. De campagne werd in november - in de landelijke Week van Respect – officieel afgetrapt.

Carolien Poldervaart en Terry Wisse, verenigingsondersteuners bij Facet, presenteerden bij sportwethouder Henk van Os het reclamebord waarmee een kleine dertig Ridderkerkse sportverenigingen aandacht vragen voor het onderwerp.

De 'respectregels' op het bord gaan over respect voor de scheidsrechters ('niet protesteren maar accepteren'), trainers en coaches en over respectvol omgaan met elkaar en elkaars spullen. Ook bevat het bord een oproep aan toeschouwers langs de lijn: 'aanmoedigen oké, schreeuwen nee'.

Naast de reclameborden op de sportterreinen omvat de campagne een filmpje met Guus Bok en een lespakket voor de scholen. Voor dat laatste is samengewerkt met de Respect Foundation, die de nationale bewustwordingscampagne sinds 2006 organiseert.

Het doel van de Week van Respect is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving. Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, sportclub of buurt. Op langere termijn draagt deze aanpak bij aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers die openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals ze zijn.