Projectaanvraag indienen

Vanuit het sportakkoord is uitvoeringsbudget beschikbaar. Dit wordt voor een deel besteed aan reeds geformuleerde acties of ambities. Er is echter ook ruimte voor nieuwe iniatieven. 

De procedure die hiervoor wordt gehanteerd is hier te lezen. Een initiatief indienen kan op de pagina aanvraag