sportakkoord, ridderkerk
Aanvraag
Sportakkoord Ridderkerk

Ik wil een aanvraag doen bij het Sportakkoord Ridderkerk

Projectaanvragen dienen aan de volgende criteria te voldoen: 
Aanvragen sluiten aan op minimaal 1 van de beschreven thema’s uit het Sportakkoord; De activiteit vindt plaats in Ridderkerk en is gericht op inwoners van de gemeente; Er wordt samengewerkt met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging, maatschappelijke partner, commerciële partij, etc); 

Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten of activiteiten zijn, als ook bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden. Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend; 

Het project of de methodiek is beschikbaar voor andere partijen; 
In de aanvraag van de activiteit is omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld; Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten, 

bij voorkeur zorgt de aanvrager voor cofinanciering.