sportakkoord, ridderkerk
Aanvraag
Sportakkoord Ridderkerk

Ik wil een aanvraag doen bij het Sportakkoord Ridderkerk

Projectaanvragen dienen aan de volgende criteria te voldoen: 

Aanvragen sluiten aan op minimaal 1 van de beschreven thema’s uit het Sportakkoord;

De activiteit vindt plaats in Ridderkerk en is gericht op inwoners van de gemeente;

Er wordt samengewerkt met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging, maatschappelijke partner, commerciële partij, etc); 

Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten of activiteiten zijn, als ook bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden;

Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend;

Het project of de methodiek is beschikbaar voor andere partijen;
In de aanvraag van de activiteit is omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld;

Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten, bij voorkeur zorgt de aanvrager voor cofinanciering.